Тел. 8 (8412) 54-05-20
Тел. 8 (8412) 68-73-78
E-mail: ivteks-penza@mail.ru